Adgangsregler

Vær opmærksom på, at der er forskellige regler for, hvordan og hvornår du må færdes i naturen. Du kan læse mere på Naturstyrelsens hjemmeside ved at klikke her.

I bl.a. Søhøjlandet har man i samarbejde med kommunerne arbejdet på at skabe en standard for afmærkning, så publikum kan se, om man er på private eller offentlige arealer.

De velkendte røde pæle fra Naturstyrelsens arealer signalerer således offentligt område, hvor man normalt må færdes til fods døgnet rundt - også uden for stierne, hvis der ikke er hegnet eller skiltet mod færdsel.

Møder du sorte pæle er det kommunale arealer, som har de samme regler som statens arealer.

Er pælene langs din rute brune, så er du på private arealer, hvor du må færdes på veje og stier fra kl. 6 om morgenen til solnedgang.

Skiltning skal man normalt altid respektere.

 

Paelefarver

Stat Kommune Privat

Signalfarverne giver publikum mulighed for at aflæse om man er på offentlige eller private arealer, hvortil der knytter sig forskellige færdselsregler jf. naturbeskyttelsesloven.