Gudenå Helhedsplanen

Gudenå Komiteen har udsendt Gudenå Helhedsplanen.
Planen er udarbejdet af GudenåSamarbejdet.

Gudenå Helhedsplanen skal skabe en fælles forståelse for GudenåLandets potentiale og få effekt ved at forene eksisterende og fostre nye gode initiativer til udvikling i GudenåLandet.

Helhedsplanen skal kvalificere fundraising til konkrete projekter ved at udgøre en fælles vision med bred opbakning, som fondsansøgninger kan henvise til, og ved at påvirke andre kommunale, regionale og nationale strategier og bevillingspolitikker. Planen er dynamisk og kan udbygges,uddybes, konkretiseres, og versioneres.

Gudenå Helhedsplanen 2015, version 1, prioriterer tre konkrete indsatsområder, som har klarepotentialer, der kun eller bedst kan realiseres i tværgående udviklingsprojekter:

  • Lystfisketurisme
  • Stisystemer
  • Kulturhistorie

Til hvert indsatsområde foreslår Helhedsplanen en række projekter.

Du kan finde helhedsplanen her

Oprettet den 18-03-2015