Overdragelse - anbefalinger til det kommende GudenåSamarbejde

Med årsskiftet er GudenåSamarbejdet flyttet fra Gudenåkomitéen til borgmesterniveau og administrativt til kommunernes udviklingsenheder. Sekreatariatet kommer til at ligge i Silkeborg. Det gamle GudenåSamarbejde har derfor samlet status på arbejdet med de tre indsatsområder - stisystemer, lystfiskerturisme og kulturhistorie - samt formuleret konkrete anbefalinger til de nye tovholdere.

Vi håber at denne beskrivelse og de dertil knyttede anbefalinger vil give fortsat fremdrift i udviklingen af Gudenåens mange værdier og muligheder. Det fremgår af beskrivelsen at det anbefales at bygge videre på de mange resultater som der er skabt i projektet OplevGudenaa.

Beskrivelsen kan du finde her

 Billede Vedr Overdragelse

Oprettet den 04-01-2016