Om OplevGudenaa.dk

OplevGudenaa var indtil 2017 et projekt, som Naturstyrelsen Søhøjlandet var ejer af. Læs mere om dette projekt herunder og resultaterne i de mange projektbeskrivelser under "Udgivelser".

Fra sommeren 2017 er oplevgudenaa.dk en digital port til oplevelser ved og omkring Gudenåen.

Ét af resultaterne af projektet OplevGudenaa var et digitalt kort. Dette kort overtages af GudenåSamarbejdet, der er et samarbejde mellem de 7 Gudenåkommuner Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers, og relanceres i en version 2 i oktober 2017. 

For spørgsmål om projektet OplevGudenaa kontakt projektleder Knud Erik Hesselbjerg, Naturstyrelsen Søhøjlandet 40280563, kne@nst.dk.

For spørgsmål om GudenåSamarbejdet kontakt koordinator Gunhild Øeby Nielsen, 20365077, gon@silkeborg.dk.

 

Om projektet OplevGudenaa 2012-17

Hvem står bag OplevGudenaa

Projektet gennemføres i et nært partnerskab mellem Naturstyrelsen, AQUA Akvarium og Dyrepark og VisitGudenaa. Naturstyrelsen Søhøjlandet fungerer som ansøger og projektejer.

OplevGudenaa bliver realiseret ved hjælp af en uddeling på 8,3 mio. kroner fra Nordea-fonden.

OplevGudenaa projektet udvikles i et tæt samarbejde mellem Styregruppen, Følgegruppen, Projektgruppen og en lang række samarbejdsparter ude langs den 153 km lange å.

Styregruppe

 • Niels Juhl Bundgård Jensen, Naturstyrelsen (Formand)
 • Jens Szabo, Gudenå Komitéen
 • Knud Bundgård, Ferskvandcenteret
 • Anne-Mette Knattrup, VisitGudenaa
 • Knud Erik Hesselbjerg, Naturstyrelsen (Projektleder) 

Følgegruppe

Repræsentanter for Randers, Viborg, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Horsens, Hedensted og Vejle kommuner, Region Midtjylland, Naturstyrelsen Søhøjlandet, Naturstyrelsen Kronjylland, Gudenå Komiteen, VisitGudenaa, AQUA Akvarium og Dyrepark, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Landbrug, LAGerne langs åen, Museerne langs åen, Nationalt Center for Miljø og Energi, DTU Aqua, Randers Regnskov, Energimuseet, Himmelbjerget, Hjejleselskabet, Aalborg Universitet/Oplevelsesøkonomi samt Alexandra instituttet.

Projektgruppe

 • Knud-Erik Hesselbjerg, Naturstyrelsen
 • Knud Bundgaard, AQUA
 • Lars Nygaard, AQUA
 • Jørgen Lund Møller, AQUA
 • Anne-Mette Knattrup, VisitGudenaa 

Samarbejdspartnere

 • Gudenå Komitéen
 • Kommunerne langs Gudenåen
 • LAGerne langs Gudenåen
 • Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen
 • Turistorganisationerne langs Gudenåen
 • De bemandede attraktioner langs Gudenåen
 • Museerne langs Gudenåen
 • GudenaaPartnerskaberne
 • GudenåSamarbejdet. Bestående af Gudenå Komiteen, VisitGudenaa, LAGerne langs åen og OplevGudenaa
 • Det landsdækkende netværk for digital mobil formidling ” Skal vi gå samme Mobile vej UdiNaturen” som OplevGudenaa er vært for
 • Andre lignende projekter, der er støttet af Nordea-fonden

GudenaaPartnerskaber

GudenaaPartnerskaber er en vigtig del af OplevGudenaa projektet. OplevGudenaa udvikler metoder, modeller og koncepter for formidling, faciliteter, tilgængelighed og oplevelser langs Gudenåen. Projektet har ikke midler til realisering af idéer langs hele åen, men vil gerne understøtte andres initiativer langs åen i etablering og udvikling i GudenaaPartnerskaber.

OplevGudenaa har i perioden 2012- 2013 givet bistand til udvikling af 13 GudenaaPartnerskaber. Heraf er 10 udviklet og beskrevet. Disse projektbeskrivelser kan ses under udgivelser.

Vi har lige nu ikke midler til at understøtte flere GudenaaPartnerskaber, men du er alligevel velkommen til at kontakte os. Det vil hjælpe os til at give et løbende overblik over ideerne og behovet for nye GudenaaPartnerskaber.

Det kan være svært at komme fra idé til et projekt, der kan realiseres. Derfor kan man via GudenaaPartnerskaber søge bidrag i størrelsesordenen 20.000-30.000 kr. ekskl. moms til idé-udvikling og udarbejdelse af en projektbeskrivelse, der efterfølgende, af partnerskabet, kan anvendes til ansøgninger om finansiering og myndighedsbehandling.

 • Ideen/projektet skal falde indenfor OplevGudenaa´s overordnede målsætning og understøtte projektets formidlingskoncept.
 • Projektet skal have forbindelse til Gudenåens hovedløb fra kilde til fjord.
 • Projektet skal have et indhold og en form i overensstemmelse med konceptet om lokale grønne partnerskaber . Lokale Grønne Partnerskaber bygger bl.a. på lokal enighed om projektets indhold og ejerskab til gennemførelse og fremtidig drift.
 • Der skal skabes sammenhæng med det overordnede formidlingskoncept og de øvrige projekter langs Gudenåen. 

Har man en god idé, rettes henvendelse til OplevGudenaa’s projektleder Knud Erik Hesselbjerg, Naturstyrelsen Søhøjlandet, tlf. 40 28 05 63 eller e-mail knehe@nst.dk .