Udgivelser fra OplevGudenaa

Her finder du udgivelser fra OplevGudenaa

Gudenåen er Danmarks længste å. Fra Tinnet krat til broen i Randers, hvor den løber ud i Randers Fjord, er den 153 km lang. Undervejs løber åen igennem er række søer, under 66 broer og gennem 8 kommuner.

Med denne størrelse rummer åen en lang række natur og kulturoplevelser, og rigtig mange aktører og organisationer har berøring med mulighederne. OplevGudenaa har valgt at arbejde på at give et overblik over dette store landskabsrum. Det er baggrunden for projektets mange udgivelser. For at nå ud til så mange som muligt langs åen, har vi valgt også at udgive på papir. Nedenfor er disse udgivelser opdelt i gennerelle beskrivelser af Gudenåen og GudenaaPartnerskaber. Udgivelserne er ordnet således, at de ældste står først.

Hvis man ønsker et overblik over mulighederne langs hele åen, er de vigtigste udgivelser:

 

Gudenåen ved Ry

Ry