Beskrivelser af Gudenåens værdier og OplevGudenaa tiltag

Gudenåens store potentiale inden for formidling, tilgængelighed og oplevelser er sat på dagsordenen - både i og omkring skove, enge, søer og ved selve Gudenåen. Det sker bl.a. gennem en lang række overordnede og lokale fællesskaber. Vælg en af udgivelserne for at læse mere.

Illustration fra partnerskabet om Sejladsoplevelser på Gudenåen - Vandvejen:

 

Kortudsnitkrydsningspunkter