De gode historier om Gudenåen, September 2014

Denne grundige beskrivelse samler op på mange af de tidligere overvejelser og beskrivelser af formidlingen langs åen. Heri er der en lang række anbefalinger og eksempler på, hvordan Gudenåen kan formidles.

Der er 2 helt overordnede anbefalinger:

  1. Vi bør, af hensyn til brugerne af åen, formidle på samme måde langs hele åen, uafhængigt af kommunegrænser og andre lokale interesser.
  2. Vi bør basere formidlingen på data i nationale datasiloer. Her sikres og vedligeholdes data/historier af dataejeren. Det giver sikkerhed for at data altid kan genbruges/høstes af andre.

A3. 19 sider.

Se beskrivelsen her.

 

Formidlinganbefalinger