Gudenåens udvikling 2012-2014 – resultater af fællesskaber. November 2014

I denne statusrapport forsøger vi at skabe en samlet beskrivelse af alle større tiltag langs Gudenåen i perioden 2012-2014. Mange af tiltagene har forbindelse med OplevGudenaa, mens andre et drevet af nogle af de mange andre aktører langs åen.

Beskrivelsen skaber overblik over den fælles indsats og kaster lys over, at vi alle er med i en stor bevægelse. I beskrivelsen omtales 54 projekter.

A4. 20 sider.

Se beskrivelsen her.

 

Statusrapportdec2014