GudenaaRegistrant. Januar 2013

Denne registrant blev første gang udgivet i juni 2012. I forbindelse med afholdelsen af GudenaaKonferencen i januar 2013 blev beskrivelsen opdateret og udleveret under de 3 værters logo: OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenå Komitéen.

Registranten er en omfattende beskrivelse af Gudenåens muligheder. Beskrivelsen rummer mange kort-registreringer, billeder og eksempler. Siden udgivelsen har den skabt et statusoverblik for de mange aktører langs åen.

A3. 43 sider.

Se beskrivelsen her.

 

Forsideregistrantversion12