GudenåStierne og Vandvejen. Oktober 2013

Den røde tråd i projektet OplevGudenaa har fra starten været at beskrive mulighederne for at etablere adgang, tilgængelighed og formidling langs hele Gudenåen.

Denne beskrivelse er en forundersøgelse af alle disse muligheder til lands og til vands.

Beskrivelsen indeholder 2 kortværk. Et over stierne og et over faciliteterne, der er rettet mod de sejlende på åen.

Herudover indeholder beskrivelsen et budget over mulighederne for at forbedre tilgængeligheden, faciliteterne og formidlingen. Budgettet for stierne er på i alt ca. 40 mio. kr.

Beskrivelsen af mulighederne for de sejlende er efterfølgende udbygget i Gudenaa-Partnerskabet Sejladsoplevelser på Gudenåen – vandvejen. Se denne under GudenaaPartnerskaber. Drømmen er, at alle disse muligheder kan udrulles sammen med kommunerne i en række lokale GudenaaPartnerskaber.

A3. 39 sider.

Se beskrivelsen her.

 

Forsidegudenaastierne