Oplevgudenaa.dk, mobil hjemmeside. Maj 2014

Denne mobile hjemmesides ide (fungerer både på den store skærm og på telefonen) er, at den med et kort som indgang, skal indeholde alle de informationer, som brugeren langs åen efterspørger.

Siden høster data fra 4 nationale datasiloer: Kortene er fra Geodatastyrelsen, stier og faciliteter er fra Naturstyrelsens platform UdiNaturen, kulturhistorierne hentes fra Historisk Atlas og turistinformationen - hvor kan du spise og sove - hentes fra GuideDenmark.

Projektet anbefaler, at dataejerne langs Gudenåen sikrer, at alle data er tilgængelige for høstning på disse platforme i høj kvalitet og løbende vedligeholdt.

 

 Oplevgudenaa