GudenaaPartnerskaber

OplevGudenaa har udviklet på metoden Lokale Grønne Partnerskaber. Vi har valgt at kalde det GudenaaPartnerskaber. Partnerskaber er også en årlig bevilling på finansloven. Her har man mulighed for, hos Naturstyrelsen, at søge op til 50 % af de midler, som det koster at gennemføre et partnerskab, dog maksimalt kr. 400.000. Metoden giver et solidt lokalt medejerskab til både formulering, gennemførelse og drift af projektet. OplevGudenaa har afsat kr. 350.000 til at hjælpe lokale ildsjæle med at komme fra ide til et velbeskrevet projekt. Det er i denne omgang blevet til i alt 13 GudenaaPartnerskaber, heraf er de fleste beskrevet, se nedenstående udgivelser

For at øge forståelsen for styrker og svagheder i metoden har vi udarbejdet en beskrivelse af mulighederne i GudenaaPartnerskaber. På foranledning af et møde med de 8 kommuner langs åen har vi også udarbejdet en drejebog for projektledere af GudenaaPartnerskaber.

Det er GudenaaPartnerskabet, der har ansvaret og opgaven med at udarbejde beskrivelsen af det enkelte projekt, den efterfølgende myndighedsbehandling og finansiering af projektet og selve gennemførelsen. Alle GudenaaPartnerskaberne er i gang med at udfylde/udrulle de overordnede planer og rammer for Gudenåen, som projektet OplevGudenaa beskriver.

 

Frivillige igang med at realisere Himmelbjergruten

Frivillige