Drejebog om Grønne GudenaaPartnerskaber. Januar 2014

Vi har i denne beskrivelse samlet mange af de erfaringer, der er høstet i gennemførelsen af de mange partnerskaber, der lever langs Gudenåen. Skanderborg Kommune er den kommune i Danmark, der har gennemført flest partnerskaber. I beskrivelsen er der praktiske anvisninger på alle faser af et partnerskab:

  1. Forprojektet, hvor der skabes konsensus om projektets indhold.
  2. Hvordan man har mulighed for at sammensætte financieringen.
  3. Gennemførelsen af den nødvendige myndighedsbehandling.
  4. Selve udførelsen af projektet, herunder arbejdet med de frivillige og afrapportering til deltagere og bidragsydere.

A4. 15 sider.

Se beskrivelsen her.

 

Drejebog