Fra Vestermølle til Gudenåen. April 2014

Projektet har skabt en ny vandretur, der bindes sammen af historier fra Vestermølle ved Skanderborg Sø til Gl. Rye og Gudenåen. Projektet er primært et historiefortællings-projekt, der binder Skanderborg sammen med Gudenåen, men det har også stået for metodeudvikling og beskrivelse af rollefordelingen mellem parterne. Beskrivelsen indeholder de 28 historier som projektet har skabt, og som nu kan hentes ned ved anvendelse af QR koder. Projektet blev indviet i april 2014. Projektet har haft 5 partnere og et budget på kr. 100.000.

A4. 32 sider.

Se beskrivelsen her.

 

Gpvestermoellehistorier