Himmelbjergruten. December 2012

Partnerskabet etablerer sammenhængende stier fra Ry til Silkeborg og retur til Ry, syd og nord om søerne. Den samlede rundtur er på ca. 50 km. Partnerskabet har 14 partnere og et samlet finansieret budget på 2,8 mio. kr.

Projektet er allerede indviet 3 gange i etaper. Den nye gang- og cykelbro over Mariemunde er indviet. Den lille soldrevne cykelfærge over snævringen ved Skyttehusets Camping midt på stien er indviet. Herved har man mulighed for, fra både Ry og Silkeborg, at gøre rundturen halvt så lang. Den nye sti på nordsiden af søerne blev indviet på StoreGudenaaDag i 2013.

A4. 11 sider.

Se beskrivelsen her.

 

Gphimmelbjergrutendecember2012pdf 1