Overvejelser om Vestbirk Vandkraftværks fremtid. Juni 2014

Dette GudenaaPartnerskab adskiller sig fra de øvrige ved at være en analyse af fremtidsscenarier for Vestbirk Vandkraftværk. Partnerskabets 7 partnere har sammen analyseret mulighederne og peger på 2 scenarier:

  1. Fortsættelse af den nuværende produktion af vedvarende energi, eller
  2. nedlæggelse af el-produktionen og gennemførelse af et naturgenopretningsprojekt.

Det er ikke partnerskabets opgave at vælge mellem scenarierne og at gennemføre projektet. Den afgørende faktor for valget bliver den nye vandområdeplan for Gudenåen. Partnerskabet har dog udarbejdet økonomiske overslag for de 2 scenarier.

Der er etableret et noget større fortsættende partnerskab, der vil se på muligheden for nye stier, faciliteter og formidling omkring værket og Den Genfundne Bro over Gudenåen, hvor naturstien Horsens-Silkeborg krydser ådalen.

A4. 23 sider. Se beskrivelsen her.

 

Vestbirkvandkraftvaerkprojektbeskrivelsejuni2014 1