Sejladsmuligheder på Gudenåen – Vandvejen. September 2014

her er der tale om et meget stort GudenaaPartnerskab med 20 deltagere, herunder en repræsentant for hver af Gudenå kommunerne. Partnerskabet har gennemanalyseret de mange muligheder, som Gudenåen giver en lang række sejlende brugergrupper. De nuværende muligheder og faciliteter er beskrevet, og der er oplistet ønsker til nye og/eller forbedrede faciliteter.

Partnerskabet har bl.a. peget på og beskrevet i alt 26 GudenåKrydsningspunkter, som giver særlige muligheder for brugerne og turisterne, hvor de sejlende krydser de gående, cyklende og kørende gæster.

Alle de nuværende faciliteter og de mulige nye er beskrevet og vist på kort. Det samlede budget for opgradering af gamle og etablering af nye faciliteter er på ca. 18 mio. kr. Ideen med denne beskrivelse er, at bl.a. kommunerne langs åen skal arbejde på at sikre udrulningen ved etablering af lokale partnerskaber.

A3. 23 sider.

Se beskrivelsen her.

 

Forsidesejladsoplevelser3