Sydvest for Mossø – stier og formidling. September 2013

Projektområdet strækker sig langs Gudenåen fra Voervadsbro til Klostermølle og indeholder nye stier, en lang række faciliteter til friluftslivet og ny formidling, der giver bedre mulighed for at finde stierne og faciliteterne og få naturoplevelser og at blive præsenteret for den rige kulturhistorie, som området indeholder. Der er 10 partnere, og projektet har et samlet budget på 1,7 mio. kr. Projektet er under myndighedsbehandling og finansiering.

A4. 20 sider.

Se beskrivelsen her.

 

Voervadsbro