Et grønt partnerskab om Trækstien ved Ulstrup. April 2014

Partnerskabets projektbeskrivelse bidrager med endnu en strækning af den fredede træksti, der går fra Kongensbro til Randers. Projektområdet rummer ca. 3,9 km af trækstien. På ca. 1 km af denne strækning skal der etableres nye træstier. Udover stien rummer projektet også afmærkning, faciliteter til brugerne og formidling. Partnerskabet har 11 partnere og et samlet budget på 4,4 mio. kr. Projektet er under myndighedsbehandling og finansiering.

A4. 12 sider.

Se beskrivelsen her.

 

Gpulstrup