Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Dette partnerskab har rekord i hastighed. Fra ideen blev formuleret, til projektet blev indviet på StoreGudenaaDag, den 13. august 2013, gik der kun et år. Partnerskabet har med 7 partnere etableret ca. 700 meter ny træsti langs Gudenåen i Favrskov Kommune. Denne strækning har sikret, at trækstien nu igen er farbar fra Kongensbro til Tange Værket. Det samlede anlægsbudget blev på 1,7 mio. kr., og der blev i alt leveret 457 frivillige timer.

A4. 8 sider.

Se beskrivelsen her.

 

Gpvejerslev