Uldum Kær – Stier og formidling. April 2013

Projektområdet er det ca. 1.200 ha store Uldum kær. I 2007-2010 gennemførte Naturstyrelsen et stort naturgenopretningsprojekt i kæret. Dette partnerskab er en fortsættelse af det dengang gennemførte projekt.

Partnerskabs-projektet indeholder nye stier, nye faciliteter for publikum og ny formidling af både natur- og kulturhistorien. Projektet har 12 partnere og et samlet budget på 2,4 mio. kr. Projektet er under myndighedsbehandling og finansiering.

A4. 13 sider.

Se beskrivelsen her.

 

Gpuldum