Find det hele på Gudenåkortet

Gudenåkortet er et digitalt kort, der viser faciliteter, spise-, indkøbs- og overnatningsmuligheder, museer, historier i landskabet med mere. Søg ud fra den aktivitet, du er interesseret i, eller ud fra placering - du skal give tilladelse til, at telefon, ipad eller pc må finde din position.