Foto: Claus Moestrup, Favrskov Kommune

Den ikoniske Gudenå

Gudenåen er Danmarks længste å. På sin vej fra kilde til fjord løber den gennem et af landets smukkeste istidslandskaber. Her vil man opleve den store variation i natur og landskab og finde spor af, hvordan mennesker har levet med og af åen op gennem historien. Og stadig gør det i de mange byer, der ligger langs åen.

Gudenåen er Danmarks længste å. Cirka 160 kilometer fra sit udspring i Tinnet Krat til sit udløb i Randers Fjord. Gudenåen vokser på sin lange vej mod havet med vand fra hundredevis af kilder til en imponerede strøm, før den breder sig ud i et eventyrligt delta. Her har vandet strømmet i årtusinder – først gennem det nedfrosne istidsdanmark, nøgen tundra, tæt urtidsskov og frem til moderne  tider. Vandet følger stadig israndslinjen fra den seneste istid, men landskabet er forandret – og forandrer sig stadig. Vandet stiger og falder, breder og samler sig fortsat i en uendelighed – og giver derved liv til helt særlige arter. Langs åen er der enestående seværdigheder – det store vandskel, hvor Gudenåen udspringer, Danmarks højest beliggende og mest sørige landskab, Himmelbjerget, Danmarks største skovområde, et af landets ældste turistområder, mægtige og fuglerige vådområder, et storladent floddelta, bjergtagende panoramaudsigter, kilometervis af luksuriøse boardwalks, landshistoriske klostre, slotte og herregårde, historiske broer, utallige
fortidslevn og offerfund.

Mere om den ikoniske Gudenå

Gudenåens kulturhistorie

Mennesker har levet af og med Gudenåen i årtusinder. De mange bopladser, klostre, vandmøller og byer vidner om det. Foto: Fra Klostermølle af Aleksander Mogensen

Natur og landskab

Gudenådalens landskab er skabt af en rivende smeltevandsflod for mere end 10.000 år siden. Både landskab og natur er enestående i Danmark.

Vand og klimaforandringer

Gudenåen samler vand fra et område på størrelse med Fyn. Kombineret med klimaforandringer skaber det udfordringer. Men også enestående naturoplevelser.

Gudenåens tre strækninger

Fra det smalle åløb gennem det dramatiske Søhøjland til åbne vidder og delta - bliv klogere på Gudenåens tre strækninger
Gudenåen SYD, MIDT og NORD
Foto: Claus Moestrup, Favrskov Kommune