Gudenåen NORD – åbne vidder og smukke boardwalks

Mellem Randers og Silkeborg er Gudenådalen bred, og man fornemmer, hvordan de brusende vandmasser af smeltevand skabte landskabet for mere end 10.000 år siden. Undervejs er der talrige og enestående spots som pramdragerkroerne, en af Nordeuropas største skibssætninger samt storslåede enge med masser af fugle.

Foto: Claus Moestrup, Favrskov Kommune

Oplevelser i Pramdragernes land

Fra Silkeborg til Randers løber Gudenåen gennem pramdragernes landskab, som i mange hundrede år var en vigtig vandvej og transportrute i Danmark. Oplev en verden af vand gennem eventyrligt vildnis, forbi landets største opdæmmede sø til et af Danmarks største indlandsdeltaer der, hvor Gudenåen bliver til Randers Fjord.

Mod nord springer laksen i historisk fiskevand, hvor laksegårde tidligere lå side om side. Lystfiskere står i kanten af den forsølvede strøm i jagt på den store fangst.

Læs her på siden om pramdragerkroer og -byer, om historiske broer, hvoraf flere blev saboteret under krige, om en af Nordeuropas største skibssætninger, om unikke fuglelokaliteter og smukke naturområder – og bliv inspireret til din næste tur til Gudenåen.

Gudenåen - NORD, MIDT og SYD
Oplev i pramdragernes land

Flodbyen Randers

Hvor der tidligere var aktivitet af pramdragere og omlastning af varer på Tørvebryggen i Randers, summer der i dag af aktivitet fra kajakker og sups og folk, der nyder nærheden til naturen. Gudenåen er sjælen i Randers, der ligger lige dér, hvor Gudenåen møder Randers Fjord, og det ferske bliver salt. Her har Randers ligget siden tidlig middelalder og været bindeled mellem nord og syd, det indre Jylland og verden omkring. Man fornemmer tydeligt historien i Randers' hyggelige gamle gader.
Mere om Randers
Foto: Jesper Maagaard
Oplev i pramdragernes land

Trækstien

Mellem Randers og Silkeborg løber den gamle Træksti - eller pramdragersti, som den også kaldes. Her trak pramdragerne varer fra Gudenåens byer til Randers, hvor de blev omskibet. Stednavnet Tørvebryggen i Randers vidner om den aktivitet. I dag kan du gå i pramdragernes fodspor og få en enestående oplevelse af at gå helt tæt på vandet. Nogle gange i vandet! Gudenåen løber ofte over sine bredder, så sæt dig ind i farbarheden inden din tur. Undervejs kan du opleve historiske broer og kroer, luksuriøse boardwalks med meget mere.
Læs mere om Trækstien
Oplev i pramdragernes land

Gudenåengene

Mellem Randers og Langå har Aage V. Jensens Fond købt Hornbæk, Vorup og Væth Enge og genoprettet deres naturlige tilstand. Det har skabt et enestående område med et rigt fugle- og planteliv og mulighed for at opleve det via stier og fugletårne.
Læs om Gudenåengene
Foto: Randers Kommune, Christian Sloth Olesen
Oplev i pramdragernes land

Langå Egeskov

Langå Egeskov er et af de få steder i Danmark med kreaturgræsning som i gamle dage. Her genfindes et helt særegent skovbillede af en kroget, kreaturbidt egeskov, som vi genkender fra guldaldermalerierne. I jordfællesskabets dage, altså før år 1800, gik Langåbøndernes dyr om sommeren på græs i en fælles græsgang. Langå Egeskov er en sådan gammel, bevokset "udmark". I dag en naturperle lige ned til Gudenåen.
Læs mere om Langå Egeskov
langaa egeskov
Oplev i pramdragernes land

Busbjerg og Kjællinghøl

Vest for Ulstrup ligger Busbjerg med en storslået udsigt over Gudenådalen. Desuden er der mulighed for at gå tur af flere afmærkede stier i området. Lidt længere mod Bjerringbro ligger Kjællinghøl med bro over Gudenåen. Også et besøg værd og med flere muligheder for gåture. Find dem på Gudenåkortet.
Læs mere om Busbjerg
Foto: Favrskov Kommune
Oplev i pramdragernes land

Gudenåcentralen

Vest for Bjerringbro ligger Gudenåcentralen - Danmarks største vandkraftværk, som også kaldes Tangeværket. Den store sø er kunstig og skyldes den dæmning, der sikrede vand til Tangeværket. På bunden ligger Hvilested kro og 27 gårde og huse. Det samlede anlæg omfatter Tange Sø, en 800 meter lang dæmning med frisluse, 300 meter indløbskanal foruden selve vandkraftværket. Hele anlægget og værket er fredet.
Foto: Gudenåcentralen
Oplev i pramdragernes land

Høj Stene

Moesgaard Museum har rekonstrueret Høj Stene – et af Nordeuropas største gravmonumenter fra jernalderen. Gravmonumentet kan opleves ved Gudenåen ved Vejerslev. Høj Stene er et genfundet gravmonument, som er formet som et skib – en såkaldt skibssætning. Stedet nævnes allerede i optegnelser fra 1600-tallet, men en del af gravmonumentets sten blev med tiden fjernet, og den præcise beliggenhed gik i glemmebogen.
Find Høj Stene på Gudenåkortet
Høj Stene, foto: Claus Moestrup, Favrskov Kommune
Oplev i pramdragernes land

Tvilum Klosterkirke

I dag er kun kirken bevaret, men frem til 1536 udgjorde kirken nordfløjen i Danmarks yngste augustinerkloster. Det firsidede klosterkompleks blev stiftet i 1240’erne. Kirken er et langhus på tre fag, de to østligste fag er opført i 1200-tallet, og det vestligste er fra 1400-tallet. Man kan bl.a. se de to byggefaser i vinduerne.
Find Tvilum Kirke på Gudenåkortet
Tvilum kirke. Foto: Kristoffer Uhre Knattrup
Oplev i pramdragernes land

Pramdragerkroerne

Landskabet langs Gudenåen mellem Randers og Silkeborg er præget af pramdragerkulturen. Ikke mindst de karakteristiske pramdragerkroer, der i sin tid gav nattely og mad - og brændevin - til pramdragerne, ligger her stadig. Mest kendt er nok Kongensbro Kro og Svostrup Kro. Her kan du stadig få god mad og en seng.
Find dem på Gudenåkortet
svostrup kro
Foto: Svostrup Kro
Oplev i pramdragernes land

Silkeborg - Danmarks outdoorhovedstad

Silkeborg er oplagt udgangspunkt for ture omkring Gudenåen og i Søhøjlandet. Ud over at ligge midt i naturen med let adgang til ruter, stier og storslåede udsigter og steder at besøge, er der også masser af muligheder for at bo og leje udstyr. Desuden er der mange events - bl.a. Riverboat Jazz Festival i juni, Regatta Silkeborg i august og Danmarks Outdoor festival i september.
Læs mere om Silkeborg
vestre søbad silkeborg

Kombiner din vandre-, kano- eller cykeltur med toget

På den nordligste del af Gudenåen gør toget det nemt at få logistikken til at gå op. Toget kører mellem Randers, Langå, Ulstrup og Bjerringbro. Du kan således let bo i fx Randers og tage toget til Bjerringbro, Ulstrup eller Langå – leje en kano og sejle retur. Eller bo i Bjerringbro, gå til Ulstrup eller Langå og tage toget retur. Kombinationsmulighederne er mange. Find togtiderne på Rejseplanen.

Foto: Niels Drescher

Find det hele på Gudenåkortet

PÅ Gudenåkortet kan du finde seværdigheder, faciliteter, overnatningssteder, spise- og indkøbssteder m.v.
Gudenåkortet