Projekt
“Gudenåstien – fra kilde til fjord”

170 kilometer sti langs Danmarks længste å

Projektet "Gudenåstien - fra kilde til fjord" er et tre-årigt projekt, der skal etablere en sammenhængende og ensartet afmærket vandrerute med støttefaciliteter hele vejen fra Gudenåens udspring i Tinnet krat til dens udløb i Randers fjord. Stien bliver i alt 170 kilometer og løber gennem 8 kommuner og 3 enheder af Naturstyrelsen. Stien er allerede etableret nogle steder, hvorfor projektet går ud på at

  • lukke hullerne
  • forbedre strækninger
  • skilte ensartet
  • formidle POIs
  • etablere støttefaciliteter
Projektet er på 57 mio. og støttes af Nordea-fonden og A.P. Møller Fonden (begge fonde 15 mio. kr.) samt de 11 projektparter. Favrskov kommune er leadpartner på projektet, hvorfor projektlederen er ansat her.

Kontakt projektleder Thomas Brandt Ebbesen:
send en mail
2133 6940

Stiprojektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Nordea-fonden – samt de 11 projektparter: Vejle Kommune, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Skanderborg Kommune, Silkeborg Kommune, Favrskov Kommune, Viborg Kommune og Randers Kommune samt Naturstyrelsen Trekantsområdet, Naturstyrelsen Søhøjlandet og Naturstyrelsen Kronjylland.

 

 

 

Gudenåstiens planlagte forløb

Gudenåstien kommer til at bestå af allerede kendte vandreruter – først og fremmest Trækstien mellem Silkeborg og Randers og Himmelbjergruten mellem Ry og Silkeborg. Derudover er der en strækning mellem Voervadsbro og Emborg bro, der allerede i dag er navngivet Gudenåstien. Der er også sti mellem kilden og Uldum Kær men den er endnu ikke bundet sammen som én sammenhængende rute. Nord for Uldum Kær og indtil Vestbirk er der i dag ingen sti – den skal etableres i projektet. Når projektet er færdigt kan man gå ad Gudenåenstien fra kilde til fjord. Trækstien og Himmelbjergruten vil fortsat være navngivet som nu men vil også være en del af Gudenåstien.

Værkstøjskasse til projektparterne

Alle projektparter, der laver eller får fremstillet tavler m.v. til projektet "Gudenåstien - fra kilde til fjord", er forpligtet på at bruge de godkendte designs, piktogrammer, grundkort m.v. Alle filer og vejledninger kan hentes i den digitale værktøjskasse. Her finder du også kravspecifikationer til materialevalg m.v. For at få adgang til Den digitale værktøjskasse skal du downloade teamsappen og henvende dig til projektleder Thomas Brandt Ebbesen, der kan give dig adgang. Skriv til Thomas på tebb@favrskov.dk eller ring på 21336940.