I motorbåd på Gudenåen

Hvor må du sejle i motorbåd?

Man må sejle i motorbåd mellem Klostermølle og Silkeborg – med få undtagelser. Orienter dig, inden du tager afsted. Der er forskellige hastighedsgrænser.

På strækningen mellem Silkeborg og Kongensbro må kun bredejere sejle i motorbåd, mens det kræver tillaldelse af Gudenåcentralen at sejle på i motorbåd på Tange Sø.

Mellem Gudenåcentralen og Randers må man sejle i motorbåd – fartsgrænsen er 5 knob.

Læs om regler m.v. på sejladadspaagudenaaen.dk

Find det på Gudenåkortet

På kort.oplevgudenaa.dk kan du finde gæsteplads for motorbåd, isætningssted for motorbåd - og steder at spise, sove m.m.
Foto: Silkeborg Kommune

Din båd skal registreres

Alle motordrevne fartøjer skal registreres i Gudenåens bådregister inden søsætning i Gudenåsystemet. Dette sker via hjemmesiden www.sejladspaagudenaaen.dk.

Der findes 2 typer af registrering:

Fast registrering

Er man bosiddende, har sommerhus eller fast fartøjsliggeplads i en Gudenåkommune (Randers, Viborg, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Horsens eller Hedensted kommuner), kan man søge om at få tildelt en fast registrering. Registreringen skal fornys hvert år. Pris: 200 kr. i årligt gebyr pr. fartøj. Der må påberegnes sagsbehandlingstid. Bemærk: Når ansøgningen er behandlet, får du oplyst det registreringsnummer, dit fartøj skal føre.

Gæsteregistrering

Gæster man Gudenåsystemet i kortere tid, eller opfylder man ikke kravene for at få en fast registrering, kan man erhverve en gæsteregistrering. Pris: 75 kr. pr. fartøj – registreringen er gyldig i 14 dage. Ingen sagsbehandlingstid – nummeret for gæsteregistreringen kan printes direkte. Et registreringsnummer – uanset type – består af en kombination af bogstaver og tal. Husk at registreringsnummeret inden søsætning skal påføres
bådens forstavn i begge sider.

Kommunerne og politiet fører kontrol med bl.a. bådregistreringen. Det koster 1000 kr. i bøde at sejle uden registreringsnummer på sin båd, eller hvis det årlige gebyr ikke er betalt.

Registreringskravet ophører nedstrøms Randers Bro.