NORD - pramdragernes land

Ad banestien Randers - Silkeborg

Regionalrute 29 - ca. 56 km

I det Gudenåengene syd for Randers løber stien på et dige. Mellem Langå og Silkeborg løber ruten ad nedlagt jernbane, hvilket tydeligt fornemmes – bl.a på grund af de mange gamle jernbanebroer – Den Blå Bro i Randers, den Gl. Jernbanebro i Langå, Remstrupbroerne i Silkeborg samt vandtårnet til damplokomotiverne i Langå og den høje dæmning, som flere steder var nødvendig for, at banen kunne krydse ådale og vådområder.

Fra Regionalrute 29 er det muligt at fortsætte gennem Silkeborg til Horsens ad regionalrute 31, der også er en nedlagt jernbane.