MIDT - det rekreative Søhøjland

I kano i Søhøjlandet

Foto: Silkeborg Kommune

Fra Klostermølle til Silkeborg

Gudenåen løber gennem Mossø i den vestligste ende - hold til venstre for at komme ind i Gudenåen igen efter Klostermølle. Herefter sejles via Gudenåsø, Ry, Birksø og Alling Å til Julsø. Vil man opleve Himmelbjerget skal man sejle langs den sydlige bred og gå i land ved landgangsstedet nedenfor. Videre mod Silkeborg passeres flere søer, og der er flere muligheder for mindre afstikkere – bl.a. ind i Avnsø via Klüvers Kanal. Søhøjlandet er en populær destination for alle sejlende - både kano, kajak, sups og motorbåd foruden rutebådene. Der vil typisk være en del trafik her. Vis hensyn til hinanden! Motorfartøjerne kræver en sejlrende, og derfor er det hensigtsmæssigt, at kano, kajaker og sups holder sig langs bredden.

Find strækningen på Gudenåkortet

På Gudenåkortet kan du finde landgangssteder, overnatnings- og spisesteder, steder at besøge med mere. En dagstur i kano er typisk 15-20 kilometer.

Mellem Klostermølle og Silkeborg:

  • Klostermølle – Ry 11 km
  • Ry – Himmelbjerget 7 km
  • Himmelbjerget – De Små Fisk 8 km
  • De Små Fisk – Silkeborg 4 km
Link til Gudenåkortet

Læs mere om regler

På siden sejladspaagudenaaen.dk kan du læse om kanoudlejere, regler - også for motorbåde, finde kortmateriale (pdf) m.v.
Link til sejladspaagudenaaen.dk
Foto: Silkeborg Kommune