Gudenåstien

I dag er Gudenåstien en sti mellem Voervadsbro og Emborg Bro. Oplevelsen er intim, fordi du går på en smal sti mellem å og stejle skrænter. Gudenåstien er imidlertid også et stort projekt, der vil binde alle Gudenåens stier sammen til én lang sammenhængende sti, så du i 2026 kan gå langs åen hele vejen fra kilde til fjord. Find stierne her på siden, hvor du også kan læse mere om projektet "GudenåStien - fra kilde til fjord".

Gudenåstiens tre delstrækninger

SYD - Gudars Land

Gudenåstien - fra kilde til Uldum Kær

MIDT - det rekreative Søhøjland

Gudenåstien – fra Klostermølle til Ry

Foto: Bendt Nielsen
SYD - Gudars Land

Gudenåstien – fra Voervadsbro til Klostermølle

Gudenåsti-projektet

I årene 2024 og 2025 realiserer Gudenåkommunerne og Naturstyrelsen projektet "Gudenåstien - fra kilde til fjord"
Læs mere om Gudenåsti-projektet

Himmelbjergruten og Trækstien - også en del af GudenåStien

Himmelbjergruten

Himmelbjergruten

Trækstien

Trækstien