SYD - Gudars Land

Kirker og klostre i Gudars Land

Tørreladen ved Klostermølle, foto: Bendt Nielsen
Kirker og klostre i Gudars Land

Hammer Kirke

Hammer kirke ligger så smukt i åbent terræn ned mod Gudenådalen og nær Gudenåens udspring. Den oprindelige kirke er bygget i frådsten, som er et blødere materiale end granit og vidner om, at det er en af de ældste kirker i Danmark.
Find Hammer Kirke på Gudenåkortet
Kirker og klostre i Gudars Land

Tørring kirke

I Tørring ved Gudenåen ligger en gammel romansk kirke fra omkring år 1200. Kirken er særdeles karakteristisk udefra med sit brede, kvadratiske tårn, men byder også på smuk kirkekunst fra mange perioder og interessante kalkmalerier.
Find Tørring kirke på Gudenåkortet
Kirker og klostre i Gudars Land

Uldum kirke

Denne landsbykirke skiller sig ud fra andre kirker i regionen ved at være bygget så sent som 1883 – flere århundreder efter de mange middelalderkirker, som præger det danske landskab.
Find Uldum kirke på Gudenåkortet
Foto: Destination Kystlandet
Kirker og klostre i Gudars Land

Åle kirke

Kirken er bygget i år 1200. Stilretning: Romansk, gotisk og klassicisme. Der er offentlig adgang til kirkegården. Kalkmalerier i kor og skib.
Find Åle kirke på Gudenåkortet
Foto: Åle kirke
Kirker og klostre i Gudars Land

Sdr Vissing Kirke

Denne romanske kirke fra slutningen af 1100-tallet rummer to ganske interessante runesten fra Vikingetiden. Den ene af disse, Dronning Toves runesten, er blandt de vigtigste danske runesten. Derudover domineres det flotte kirkerum af interessante og dekorative kalkmalerier.
Find Sdr. Vissing kirke på Gudenåkortet
Foto: Destination Kystlandet
Kirker og klostre i Gudars Land

Vissing Kloster

Tæt på Gudenåens udløb i Mossø og munkeklostret Voer lå benediktinernonneklosteret Vissing Kloster. Grundlæggelsesåret er ukendt, og klostrets middelalderlige historie er dårligt belyst.
Find Vissing kloster på Gudenåkortet
Foto: Øm Kloster Museum
Kirker og klostre i Gudars Land

Voer Kloster/Klostermølle

Hvor Gudenåen løber ud i Mossø anlagde benediktinermunke Voer Kloster omkring 1100-tallet. Munkene byggede en 1,3 kilometer lang dæmning, der leder vandet ind i en kanal med et passende fald til at drive en mølle. Mange hundrede år senere blev det til en papir- og papfabrik, hvorfra den smukke lange tørrelade stammer. Foto: Aleksander Mogensen.
Find Voer kloster på Gudenåkortet
tørreladen klostermølle
Foto: Aleksander Mogensen