MIDT - det rekreative Søhøjland

Kirker og klostre i Søhøjlandet

Herunder kan du læse om de klostre, der lå i Søhøjlandet i middelalderen, samt nogle af de kirker, du i dag kan besøge.

Foto: Øm Kloster Museum

Søhøjlandets klostre

Søhøjlandet var rig på klostre i middelalderen. Ikke meget er bevaret, men de er alle et besøg værd. Der hvor Øm Kloster engang lå, kan du i dag besøge ruinparken, et lille museum og klosterhaven - smukt ned til Mossø. Der hvor Voer Kloster engang lå - også lige ned til Mossø - kan du opleve munkekanalen, som munkene gravede for at udnytte vandkraften, samt den smukke gamle papirfabrik. Og Veng klosterkirke står endnu som en af de ældste og mest spændende kirker, der i dag er sognekirke. Læs mere herunder.

Klostre i Søhøjlandet

Voer Kloster/Klostermølle

I dag er der intet at se efter Voer kloster, som i middelalderen lå der, hvor Klostermølle i dag ligger. Munkekanalen, som er den kanal, eller del af Gudenåen, som man i dag kommer ad i kano, blev gravet af munkene for at udnytte Gudenåens vandkraft. I dag kan du opleve den smukke gamle tørrelade fra dengang stedet husede en papirfabrik. Lyt til stedets lange historie i podcasten Klostermølle: 900 års kulturhistorie". Foto: Bendt Nielsen.
Find Voer kloster på Gudenåkortet
toerladen ved klostermoelle
Tørreladen ved Klostermølle, foto: Bendt Nielsen
Klostre i Søhøjlandet

Øm Kloster

Øm kloster ligger smukt ned til Mossø med ruinparken, klosterhaven og det lille museum, der formidler stedets historie. Klosteret er spændende af mange grunde - blandt andet pga Øm Kloster Krønike, der giver et unikt indblik i munkenes hverdag, men også de mange skelletter og klosterhaven, der gør os klogere på munkenes lægevirksomhed og kanalerne omkring, der viser, hvordan munkene forstod at forsyne klosteret med rindende vand.
Find Øm kloster på Gudenåkortet
Øm Kloster Museum
Klostre i Søhøjlandet

Veng Kloster

Meget tyder på, at klostret er et af Danmarks ældste fra den sidste del af 1000-tallet, og at det blev udstyret med store og rige besiddelser. Men det forblev kun kloster frem til 1168, hvor munkene flyttede til Kalvø. Klosterkirken, der er Danmarks ældste stående klosterkirke, blev herefter omdannet til sognekirke. Veng kirke fremstår bemærkelsesværdig intakt, med mange arkitektoniske detaljer fra sin fortid som klosterkirke og er en af landets helt specielle middelalderkirker. Alterbordet af frådsten tilbage står tilbage fra klostertiden.
Find Veng klosterkirke på Gudenåkortet
Veng Kirke
Klostre i Søhøjlandet

Ring Kloster

Ring kloster lå ved sydøstenden af Skanderborg Sø. Det senmiddelalderlige kloster bestod af fire fløje, hvoraf nord- og vestfløj var i to etager, mens kirken dannede sydfløjen. Laden i bindingsværk og den store stald ligger begge på stedet, hvor klostret engang stod.
Find Ring kloster på Gudenåkortet
ring kloster
Ring Kloster

Læs her om nogle af Søhøjlandets kirker

I Søhøjlandet kan du både besøge Sct. Sørens kirke, der var et vigtigt valfartsmål i senmiddelaldern, og flere eksempler på smukke moderne kirker - blandt andet Lysets Kirke i Virkelund. Læs med herunder.

Kirker i Søhøjlandet

Sct. Sørens kirke

Kirken var i senmiddelalderen en stor gotisk korsarmskirke, der i dag anes i form af græsvolde, der markerer, hvor stor kirken var. I senmiddelalderen var den flittigt besøgt af pilgrimme, der kom for at drikke af den nærliggende Skt. Sørens Kilde, der efter sigende havde helbredende kraft. Kirken dannede rammen om det berømte møde 4. juli 1534, hvor Chr. d. 3. blev valgt til konge, hvilket blev startskuddet til, at Danmark blev luthersk. Foto: Bendt Nielsen
Find Sct. Sørens kirke på Gudenåkortet
sct soerens kirke
Sct. Sørens Kirke, Gl. Rye
Kirker i Søhøjlandet

Ry kirke

Ry blev indviet i 1909 og afspejler stationsbyens vækst. Efter DSB i 1869 byggede station i Ry øjnede Søren Sørensen fra Svejstrup muligheden for nyt levebrød og opførte en købmandshandel og en kro i nærheden af stationen. Herfra gik det det stærkt med udviklingen af Ry.
Find Ry kirke på Gudenåkortet
Ry Kirke
Kirker i Søhøjlandet

Tulstrup kirke

Tulstrup kirke nord for Knudsø er måske bygget som en missionskirke ca. år 1125 - blot en dagsrejse fra bispesædet i Århus og centralt beliggende ved den gamle kongevej mellem Skanderborg og Viborg. Den ligger desuden nær ved Gudenåsystemet, som på den tid var en vigtig vandvej. Bygningens apsis af frådsten (kildekalk) er ældst og jævnaldrende med apsiderne på klosterkirken i det nærliggende Veng. Kirkens alder er desuden vurderet ud fra kirkens nu overkalkede romanske kalkmalerier.
Find Tulstrup kirke på Gudenåkortet
Kirker i Søhøjlandet

Sejs-Svejbæk kirke

Kirken er centralt placeret i Sejs-Svejbæk, der er smukt beliggende mellem bakkerne Sindbjerg og Stoubjerg og Silkeborgsøerne. Arkitekten er MAA Niels Frithiof Truelsen Svendborg, og kirken indvides i 1889. Korvæggene er tænkt som en stor trefløjet altertavle og består af næsten 2000 malede, hvide keramiske fliser. Kunsteren er Mogens Andersen. Det store tredimensionelle Jerusalemskors blev ophængt foran er af grafikeren Erik Ellegaard. Kirkegården er anlagt efter landskabsarkitekt MDL Torben Schönherrs ide og er inspireret af en galakses spiraltåge, i dette tilfælde Mælkevejen, som udtryk for det guddommelige. Galaksesymbolet findes også på jerndækslet i centrum af parkeringspladsen. Skulpturen, der er placeret i midten af kirkegården, er fremstillet af kunstneren Erik Heide. I stenen er hugget et ligesidet kors, og det lys, der ses gennem korset, symboliserer forkyndelsen.
Find Sejs-Svejbæk kirke på Gudenåkortet
Sejs-Svejbæk Kirke
Kirker i Søhøjlandet

Virklund kirke

Virklund Kirke er blevet kaldt lysets kirke, fordi lyset spiller en stor rolle i kirkerummet. Den er opført i 1994 og tegnet af de danske arkitekter Johannes og Inger Exner, der gerne bruger naturligt lys, åbne rum og blotlagte konstruktionsdetaljer. Døbefont og alter er tegnet af Johannes Exner og udført i norsk marmor. Over alteret hænger et kors i rustfrit stål, som er lavet af sølvsmeden Bent Exner, Johannes Exners bror.
Find Virklund kirke på Gudenåkortet
Foto: Bo Nørgaard
Kirker i Søhøjlandet

Mariehøj kirke

Mariehøj kirke er indviet i 1958 og et udtryk for at Silkeborg by voksede. Arkitekten er Viggo Hardie-Fischer, der var inspireret af kirkeruiner i det middelalderlige Visby på Gotland. Kirken er opført i gule teglsten, og over midten af kirken er bygget et pyramideformet tårn i træ. På lang afstand ses den i sin 'gule' skikkelse. Knejsende rejser den sig over omgivelserne. Mariehøj Kirke er et af de smukkeste og mest markante eksempler i Danmark på moderne, halvtraditionelt kirkebyggeri.
Find Mariehøj kirke på Gudenåkortet
Mariehøj Kirke
Kirker i Søhøjlandet

Silkeborg kirke

Silkeborg kirken er fra 1877 og Silkeborg bys første. Da papirfabrikken blev indviet i 1844 boede her kun ganske få mennesker men efterhånden voksede byen - og måtte have en kirke. Kirken er en korskirke i romansk stil og tegnet af arkitekt Sibbern.
Find Silkeborg kirke på Gudenåkortet