NORD - pramdragernes land

Trækstien - fra Ans til Kjællinghøl

Ruten fra Ans Bro til Kjællinghøl er 13,5 km og går ad skovvej, trampesti og renoveret træksti. Undervejs passerer Trækstien Tangeværket og Bjerringbro.

Kort beskrivelse af strækningen

Fra Ans Bro til Energimuseet går Trækstien på en skovvej i Gudenåcentralens Plantage langs Tange Sø.
Ved høj vandstand er Trækstien oversvømmet i Gudenåcentralens have.

Fra Energimuseet til Bjerringbro slås græsset ikke, hvorfor det her kan blive meget højt i løbet af sommeren. Før Bjerringbro kommer man til Engbroen, der indgår i et stisystem omkring Bjerringbro, hvilket også er tilfældet på den anden side af Bjerringbro mod Kjællinghøl. Fra Bjerringbro til Kjællinghøl er stien renoveret med træbroer og stabilgrus i 2018.

Se beskrivelsen af hele Trækstien her og se de fem delstrækninger som pdf på silkeborg.dk.

Find faciliteter og oplevelser undervejs

Find ruten, faciliteter, indkøb, overnatningssteder, historiske spots m.v. på Gudenåkortet
Gudenåkortet